Rug'Zak WebwinkelParticulieren kunnen bij Rugzak Webwinkel diverse producten, voor kinderen en jong
volwassenen en ouderen met een beperking, bekijken en bestellen!

Rug'Zak Webwinkel is een initiatief van Pro'Special VOF te Zutphen. Rug'Zak Webwinkel is speciaal opgezet voor ouders en verzorgenden van kinderen en jong volwassenen met een beperking. Ouders en verzorgenden die op zoek zijn naar bijzondere leer- en hulpmiddelen vinden in Rug'Zak Webwinkel een breed aanbod. De term rugzak is voor veel ouders en verzorgenden inmiddels een begrip. Dankzij de door het Ministerie van OCW in de afgelopen jaren beschikbaar gestelde leerlinggebonden financiering (rugzakje) werden veel kinderen met een beperking de afgelopen jaren in staat gesteld om in plaats van het speciaal onderwijs het reguliere basisonderwijs te bezoeken.

Via Rug'Zak Webwinkel stellen wij ook particulieren in de gelegenheid om aangepast spel-, ontwikkelings- materiaal en hulpmiddelen voor het kinderen en  jong volwassenen met een beperking te bekijken en te bestellen.  

Klik op afbeelding om verder te gaan naar Rug'Zak Webwinkel